Hem > Nyheter > Innehåll
Paprika chili är bra till kvinna
May 09, 2016

Peppar ärfemininaTonic

Pepperskryddig, skarp, och har enBraaptitförrättutlöstfunktioner.Men många kvinnortror att ätahetachililätt att bli arg, vilket resulterar ihans ansikteen andquot;små acneandquot;,så för attVacker,även omÄt varm paprika,ocksåundertrycka aptit,på armand #39; s längd.

Dock denTysk studienäringsläraochdietetikMedicinskAkademinvisade,såsompeppar ochvarm paprikaoch andrakryddigkryddakan effektivthjälpa människorgå ner i vikt.Kryddigkryddakanätaresvettning, vilket ökar denkroppenoch #39; senergikonsumtion.

Chilipå ett sätt,är en kvinnaavandquot;Tonicandquot; snarare änandquot; fiender.andquot;Eftersompeppar bakteriedödandeeffekt,sominnehåller ävennågot som kallasandquot; capsaicinandquot;ämnen,kan främjahormonsekretion,därmed påskyndaämnesomsättning attbränna kroppenfetteffekt,och därmed spela enroll i viktminskning.söta rödaPeppartillförlitligochnaturliga ingredienser,vissakryddigmatihuvudsakligenområden,endastnågralokala kvinnorAcneproblemet,hudenMeroch merhala.Det verkarkvinnorkan säkertätakryddigchili.