Hem > Utställning > Innehåll
Vilken mat steriliseringsteknik
May 10, 2016

Vadmat steriliseringteknik


1,den vanligastehög-temperatur sterilisering---
2,vanligen används istrålningsterilisering---vitlök
3, hypertonsterilisering---betade,kanderad, användning avhypertondehydrering
4,högPHvärde---steriliseringsyra, väteperoxid,Vortex, natriumhypokloritdesinfektionsmedel
5,HPP----nyateknik,sällan används
6, ultraljudsterilisering----laboratorieratt hanteramedlitenantal prover
7,ozonsterilisering---sluten miljö